Aktywność fizyczna – dzieci i młodzież. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 5 – 17 lat

Dla dzieci i młodzieży aktywność fizyczna obejmuje zabawy, gry, rekreację sportową, zajęcia wychowania fizycznego lub planowane ćwiczenia w ramach rodziny, szkoły czy działalności społecznej.

W celu usprawniania układu sercowo-naczyniowego oraz wzmacniania i kształtowania mięśni i kości a także w celu pozytywnego pobudzeniu biomarkerów zdrowia takich jak przemiana materii i energii oraz pracy układu krążenia, dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat zaleca się:

CO NAJMNIEJ 60 MINUT AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ ZARÓWNO UMIARKOWANY WYSIŁEK JAK I WYSIŁEK O WYŻSZEJ INTENSYWNOŚCI.

Taka ilość aktywności fizycznej zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne.

60 minutowa aktywność powinna w większości stanowić ćwiczenia aerobowe (tlenowe, o umiarkowanej intensywności) uzupełniane elementami wymagającymi większych nakładów energii. Co najmniej 3 razy w tygodniu ćwiczenia takie powinny również obejmować zajęcia wymagające szybkości oraz siły i zwinności, aby angażować kości i mięśnie do pracy, a tym samym wzmacniać je i kształtować.

W tej grupie wiekowej bardzo dobrze sprawdzają się gry i zabawy związane ze skokami, bieganiem czy odbijaniem piłki oraz jazda na rolkach, rowerze czy zajęcia w wodzie a także wszelkie formy zajęć grupowych.

Aktywność fizyczna dla wszystkich

Opisane zalecenia dotyczące aktywności fizycznej odnoszą się do wszystkich zdrowych dzieci w wieku od 5 do 17 lat, chyba że szczególne schorzenia uniemożliwiają ich realizację.

Celem na dzień jest 60 minut aktywności fizycznej, jednak istnieje koncepcja akumulacji odnosząca się do spełnienia celu, podejmując wysiłek krótszy, ale kilka razy w ciągu dnia (np. 2 x 30 minut).

Jeśli to możliwe, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością również powinny realizować te zalecenia. W tym wypadku jednak rodzaj aktywności powinien być dobrany do możliwości ćwiczącego.

Dla dzieci i młodzieży nieaktywnej, zaleca się stopniowe wdrażanie aktywności fizycznej, aby w końcu osiągnąć wyznaczony cel przedstawiony w zaleceniach. Należy zacząć od mniejszej ilości aktywności i z biegiem czasu zwiększać czas trwania oraz częstotliwość i intensywność ćwiczeń. Należy zauważyć, że jeśli dzieci dotychczas nie uprawiały aktywności fizycznej, to każda jej ilość przyniesie dużo większe korzyści niż jej brak.

Korzyści wynikające z aktywności fizycznej dla młodych ludzi.

Regularna zalecana aktywność fizyczna wspomaga młody organizm wpływając na:

  • prawidłowy rozwój tkanek układu mięśniowo-szkieletowego (kości, mięśnie oraz stawy)
  • prawidłowy rozwój układu krążenia oraz oddechowego (serce i płuca)
  • rozwój i pobudzanie układu nerwowego (koordynacja i balans ciała, kontrola ruchów)
  • utrzymanie prawidłowej masy ciała (nadwaga, otyłość, niedożywienie)

Aktywność fizyczna jest także powiązana z korzyściami psychologicznymi poprzez poprawę kontroli nad symptomami lęku i depresji. Ponadto udział w zajęciach fizycznych wspomaga rozwój społeczny młodzieży poprzez stwarzanie możliwości wyrażania własnej osobowości, budowania pewności siebie, interakcji społecznej i integracji.

Sugeruje się również, że osoby młode aktywne fizycznie dużo bardziej skłaniają się ku prozdrowotnym zachowaniom (unikanie palenia tytoniu, alkoholu, brak zainteresowania używkami) i wykazują wyższe wyniki w nauce.

Zatem drodzy rodzice – zapewnijcie swoim dzieciom możliwość uprawiania aktywności fizycznej. Kiedyś wam za to podziękują!

 

Autor: Jagoda Podkowska – dietetyk i specjalista ds. suplementacji

- na podstawie materiałów ze strony www.who.int