Najlepszy czas na kształtowanie nawyków żywieniowych młodego zawodnika

Odżywianie i naturalne wspomaganie

piramida żywienia w sporcie

Wiąże się to nierzadko z brakiem profesjonalnych źródeł informacji oraz pomocy ze strony ośrodków sportowych w zakresie prawidłowego prowadzenia młodego zawodnika pod kątem diety. Temat ten jest często pomijany natomiast bardzo duży nacisk kładzie się na intensywność treningów i podnoszenie poprzeczki sportowej. Jeśli już rodzice zaczynają przykładać wagę do tego jak żywić i wspomagać swojego podopiecznego napotykają na problem ze znalezieniem osób kompetentnych w tym zakresie.

Wiele dzieci nabywa bardzo złych nawyków żywieniowych na etapie życia poprzedzającym okres dojrzewania – można tutaj wymienić pomijanie śniadania, spożywanie tych samych ulubionych produktów codziennie, pomijanie drugiego śniadania w szkole na rzecz czegoś słodkiego, unikanie warzyw i owoców. Rezultatem takiej diety jest niewystarczająca podaż składników odżywczych, co wpływa negatywnie na wyniki sportowe.

Bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, że dzieci nie są miniaturką dorosłych – DZIECI i MŁODZIEŻ MAJĄ SPECJALNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE.

Okres dojrzewania jest kluczowy, ponieważ wtedy bardzo intensywnie zachodzą procesy rozwoju i wzrostu organizmu. Aby mogły one zachodzić w sposób optymalny muszą mieć dobre paliwo szczególnie na etapie, kiedy zachodzą zmiany hormonalne związane z tym okresem.

Właśnie dla tego najlepszym momentem, aby kształtować zachowania żywieniowe młodych sportowców jest okres około 10 roku życia.

Wtedy już można wpłynąć na dziecko, ponieważ zaczyna dużo rozumieć i potrafi obserwować swój organizm oraz oceniać jego reakcję w trakcie treningu.

ROŚNIE JEGO ŚWIADOMOŚĆ I WTEDY NALEŻY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ.

 

autor: Jagoda Podkowska – dietetyk sportowy